O projekcie

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.05.00-18-0001/18-00 z dnia 23.04.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego...


Czytaj więcej

Ostatnio w aktualnościach

Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego

Chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników?

Chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników?

Oferujemy do 80% dofinansowania na szkolenia i studia podyplomowe

Oferujemy do 80% dofinansowania na szkolenia i studia podyplomowe

Znajdź interesującą Cię usługę w Bazie Usług Rozwojowych

Znajdź interesującą Cię usługę w Bazie Usług Rozwojowych

Zgłoś się do nas po dofinansowanie

Zgłoś się do nas po dofinansowanie

fundusze europejskie
polska
podkarpackie
unia europejska