Informacja o planowanym terminie zakończenia XV naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych ...” (dotyczy MIKROPRZEDSIĘBIORSTW)