Informacja o planowanym terminie zakończenia XVI naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych ...” (dotyczy MIKROPRZEDSIĘBIORSTW)