Ogłoszenie o XIX naborze formularzy zgłoszeniowych