Informacja o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr XX - dotyczy MAŁYCH przedsiębiorstw