Informacja o terminie III naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu