Ogłoszenie o VI naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu