Ogłoszenie o VII naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu