Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”