Aktualizacja Regulaminu wsparcia w ramach projektu - 19.08.2019 r