Ogłoszenie o VIII naborze formularzy zgłoszeniowych