Informacja planowanym terminie zakończenia XI naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” (dotyczy MIKROPRZEDSIĘBIORSTW)