Zmiana wzoru formularza zgłoszeniowego - 17.08.2020