Informacja o aktualizacji Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu